STYRELSEN 2020

MARCUS JOHANSSON

Ordförande

Email: ordforande@bjuvsbk.se

FRIDA SANTANA OLOFSSON

Sekreterare

Email: sekreterare@bjuvsbk.se
HANS MAXELIUS

Ledarmot

Email: hans@bjuvsbk.se

BERIT STREIFERT

Vice Ordförande

Email: Berit@bjuvsbk.se

Marie-Louise Mutell

Kassör

Email: kassor@bjuvsbk.se

LENA NILSSON EK

Ledarmot

Email: lena@bjuvsbk.se