NG - Nöjesgruppen

Nöjesgruppen är den grupp på klubben som har hand om att organisera vaktuppdragen på Sofiero. På somrarna brukar klubben nämligen få i uppdrag att vakta där. Är man intresserad av att hjälpa till med detta så ombeds man att vända sig till Inger Jensen som är sammankallande i gruppen.