MH - mentalbeskrivning

På klubben brukar det varje år anordnas MH. För information om när MH anordnas på klubben och om plats finns, eller om det skulle kunna ordnas ett MH, kontakta Louise Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. I övrigt hittar du all information om var och när MH anordnas i SBK:s provskatalog här. 

Vad är MH?

Mentalbeskrivning av hund ger ägare och uppfödare en beskrivning av hur en hund reagerar i diverse situationer. Under ca 40 minuter går ägaren och hunden genom en bana med olika stationer som testar olika saker hos hunden. Allt iakttas av en mentalbeskrivare som i ett protokoll noterar hur hunden reagerar. I protokollet antecknas vad hunden gör på en intensitetsskala, där det varken finns rätt eller fel. 

   Resultatet kan användas som information i avelsarbetet, för ägaren som förhoppningsvis lär känna sin hund bättre och för etologiforskare. 

   De moment som ingår är kontaktvillighet, lek, förföljande, aktivitetsnivå, avståndslek, överraskning, ljudkänslighet, spöken, lek 2 och skott. 

MH för uppfödare

Hundar nedärver i stor utsträckning beteenden och egenskaper från sina föräldrar. Med hjälp av MH har uppfödare stor möjlighet att påverka sin avel genom att välja rätt föräldradjur till sin avkomma.  För uppfödaren är det därför av stor vikt att få hela kullar MH-beskrivna så att man kan utvärdera om den mentalitet som önskats har lyckats avlats fram. På så sätt kan man också föra statistik över avkommor och föräldradjur/föräldrapar.

MH för valpköparen

Baserat på MH-resultat har många rasklubbar gjort en så kallad rasprofil som beskriver den egna rasens egenskaper och karaktär. Denna rasprofil kan vara en viktig del i en valpköpares planering och val av hund då man redan innan köpet kan skaffa sig en uppfattning om rasen och välja en hund som passar den livsstil man lever. Det bör dock påpekas att rasprofilerna inte berättar något om de individuella hundarna utan om rasen i stort. 

   Ett MH säger dock en del om den enskilda individen och om uppfödaren har låtit mentalbeskriva avelsdjuren kan det ge valpköparen en fingervisning om hur valpens egenskaper kommer att utvecklas.

MH för hundägaren

Det är lämpligt att mentalbeskriva sin hund när den har blivit äldre än ett år och gärna före två års ålder. Ofta är det en aha-upplevelse för hundägaren men ibland kan ägaren bli glatt överraskad över hur hunden reagerar. Många hundar "växer" under banans gång och tycker att det är kul att klara av de uppgifter de ställs inför. Beskrivaren kan dessutom ge hundägaren råd om hur han/hon går vidare med hundens uppfostran utifrån det hunden har visat under beskrivningen.

Vilken hund får delta?

Alla registrerade hundar får genomföra ett MH oavsett ras. Hundens förare ska vara medlem i valfri klubb inom SKK och svenskägda hundar ska vara registrerade i SKK. För utlandsägda hundar ska en kopia av registreringsbeviset bifogas i anmälan. Oregistrerade hundar som prövas i verksamheten för samhällsnyttiga hundar, och kan visa upp intyg från utbildaren, får också delta

Krav för att delta:

Hunden är:

  • Minst tolv månader gammal
  • Registrerad i SKK
  • ID-märkt
  • Vaccinerad enligt gällande regler
  • Fullt frisk och inte i löp
  • inte utsatt för doping eller andra otillbörliga förhållanden (mer utförlig info - se här)