KG - Köksgruppen

Den här gruppen är ansvarig för köket på klubben. Det innebär att ordna med inköp, bemanning i köket osv. 

Just nu är det följande personer som sitter i köksgruppen:

Bengt Nilsson - sammankallande

Om du vill kontakta köket så gör du det här (mail?).