AG - Agilitygruppen

Agilitygruppen är den grupp på klubben som ansvarar för det som rör agility. Det kan handla om att arrangera agilitytävlingar, ordna funktionärer till dessa osv. 

Just nu är följande personer aktiva inom agilitygruppen: