Bli medlem

För att gå kurs och kunna ta del av klubbens olika aktiviteter behöver du vara medlem i Bjuvs brukshundklubb. Önskar ni bli del- eller familjemedlem så skriv även medlemsnummer till den medlem ni önskar gå under.

Som medlem är ni bland annat försäkrad om något skulle hända er under våra aktiviteter, ni får även vår medlemstidning Brukshunden 6 gånger per år. Se gärna fler förmåner på www.brukshundklubben.se

Som medlem i vår lokalklubb blir du också medlem i Svenska Brukshundklubben, får deltaga i alla deras aktiviteter samt får tidningen Brukshunden. Mer information om SBK och deras organisation hittar du här!

www.brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/bli-medlem/teckna-medlemskap 

 

Priser

Ordinarie medlem

600:-/år - 400:- går till SBK. 

Om du är medlem i annan lokalklubb eller en av rasklubbarna sedan tidigare, och har betalt förbundsavgiften, skall du enbart betala den lokala avgiften på 200:-.

Familjemedlem

220:-/år.

Denna avgift skall du betala om en annan familjemedlem har betalt förbundsavgiften. Önskar ni bli del- eller familjemedlem så skriv även medlemsnummer till den medlem ni önskar gå under.

Utlandsmedlem

680:-/år - 440:- går till SBK.

Ungdomsmedlem

230:-/år.

Är du mellan 7 och 25 år har du rätt till ungdomsmedlemskap i Sveriges Hundungdom (SHU). En av de specialklubbar du kan välja är Svenska Brukshundklubben, då får du två medlemskap för priset av ett. SHU erbjuder ungdomar alldeles egna verksamheter och många hålls på SBK:s lokalklubbar.

 

OBSERVERA dock att Bjuvs bk inte registrerar medlemskap i SHU. Det gör du här.