För att gå kurs och kunna ta del av klubbens olika aktiviteter behöver du vara medlem i Bjuvs brukshundklubb. Som medlem i vår lokalklubb blir du också medlem i Svenska Brukshundklubben, får deltaga i alla deras aktiviteter samt får tidningen Brukshunden. Mer information om SBK och deras organisation hittar du här!

 

Ordinarie medlem

600:-/år - 400:- går till SBK. 

Om du är medlem i annan lokalklubb eller en av rasklubbarna sedan tidigare, och har betalt förbundsavgiften, skall du enbart betala den lokala avgiften på 200:-.

Familjemedlem

220:-/år.

Denna avgift skall du betala om en annan familjemedlem har betalt förbundsavgiften!

Utlandsmedlem

680:-/år - 440:- går till SBK.

Ungdomsmedlem

230:-/år.

Är du mellan 7 och 25 år har du rätt till ungdomsmedlemskap i Sveriges Hundungdom (SHU). En av de specialklubbar du kan välja är Svenska Brukshundklubben, då får du två medlemskap för priset av ett. SHU erbjuder ungdomar alldeles egna verksamheter och många hålls på SBK:s lokalklubbar.

 

OBSERVERA dock att Bjuvs bk inte registrerar medlemskap i SHU. Det gör du här.